Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಡಕಗೊಂಡಿವೆ ?

ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ  ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು  ಅಂದರೆ 29 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ…