Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು

ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಯಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಸ್ತು

ನವದೆಹಲಿ: ವಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿಯೇತರ…

ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ದುರ್ನಡತೆಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಮಾಡಬಾರದಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೂತನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕನ ದುರ್ನಡತೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು…

ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಡಕಗೊಂಡಿವೆ ?

ಬೆಂಗಳೂರು/ನವದೆಹಲಿ : ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ  ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು  ಅಂದರೆ 29 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ…