Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ

ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ  ಯುವಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕರೆ

ವಿಶ್ವ ಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕುಶಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್, ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿರುವವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು …