Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ನಕಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್

ನಕಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗದ ತನಿಖೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಆಗ್ರಹ

ಕುಣಿಗಲ್ : ನಕಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನೈಜ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ…