Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೂ…