Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ವಲಸೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ನವದೆಹಲಿ : ವಲಸೆ ಕಾಮಿರ್ಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದೀಗ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (ಡಾಟಾಬೇಸ್) ಮಾಡಲು, ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ…