Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆ

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್: ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ

ಕಾರವಾರ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಗೆಂದು ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ.  ಈ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು  ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ…