Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ಹೆರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ

ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ನೋಂದಾಯಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತದೆ. ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾದರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದರೆ 30,000 ರುಪಾಯಿ…